B1 Hesabatlarının hazırlanması

2016/08/14 14:18
B1 Hesabatlarının hazırlanması

Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin doldurulması (video-təlimat)

00:06
Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin doldurulması (video-təlimat)

1 və 3 nömrəli Əlavəsiz “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”nin doldurulması

2016/08/05 00:22