Penitensiar müəssisələr haqqında ilk akt

2014/07/22 11:14

Penitensiar müəssisələr1778-ci ildə İngiltərədə » Penitensiar müəssisələr haqqında akt» qəbul edilmişdir .Bu aktın hazırlanmasının əsas ideyasını verənlər, o dövrdə Avropada məhşur olan C.Qovard və V.Blekston olmuşlar.

Bu aktın qəbul edilməsi ilə ilk dəfə məhbus kişilər və qadınlar,yetkinlik yaşına çatmayanların həbsxanada ayrıca saxlanılmasına başlanıldı.Daha sonra C.Qovard cinayətlərin xarakterinə və növünə görə məhkumların fərqli rejimdə saxlanılmasını əsaslandırdı və bu ideyanın həyata keçirilməsinə nail oldu. (Cəza hüququ tarixindən)